Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. ongefundeerd
  niet gerechtvaardigd; vrijblijvend; ongegrond; zonder motivering; niet gerechtvaardigd; niet terecht; zinloos
  "ongefundeerde kritiek"
  Synoniemen: ongegrond, gratuit, ongemotiveerd, ongerechtvaardigd, ongewettigd, onterecht, ijdel

Voorbeeldzinnen

 1. België trekt de onpartijdigheid van hun opmerkingen in twijfel en beschouwt ze als ongefundeerd, vaag en dubbelzinnig.
 2. Daarom is ook de bewering van Tetra dat artikel 14, lid 1, onder c), beperktere mogelijkheden biedt voor het opleggen van geldboetes, ongefundeerd.
 3. De aantijgingen met betrekking tot onder meer belastingontduiking en het witwassen van geld zijn ongefundeerd en niet relevant voor deze staatssteunprocedure.
 4. De Commissie is van mening dat de opmerkingen van de concurrent ongefundeerd zijn en dat er daarom geen rekening mee kan worden gehouden.
 5. Daarom wordt het argument dat het betrokken product alleen productsoorten mag omvatten die door de producenten in de VS werden uitgevoerd en voor de berekening van de dumping- en schademarge werden gebruikt, ongefundeerd geacht.
 6. Daarom wordt het argument dat het betrokken product alleen productsoorten mag omvatten die door de producenten in de VS werden uitgevoerd en voor de berekening van de subsidie- en schademarge werden gebruikt, ongefundeerd geacht.