Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. ongebonden
  door niets beperkt, gebonden of belemmerd
  "ongebonden elektronen/moleculen"
  Synoniemen: onbelemmerd, onbeperkt, vrij, onverlet
 2. ongebonden
  zonder partner
 3. ongebonden
  zonder verplichtingen; onbezet
  "een ongebonden levensstijl"
  Synoniemen: vrij
 4. ongebonden
  mbt. soep
  "ongebonden soep"
 5. ongebonden
  niet ingebonden
  "een rapport in ongebonden vorm"
  Synoniemen: losbladig

Voorbeeldzinnen

 1. Ongebonden mandaat
 2. Artikel 2 Ongebonden mandaat
 3. Handelsproducten kunnen ook eiwitmateriaal bevatten dat van het insect is afgeleid, en kunnen ook vrij karminaat of een geringe rest van ongebonden aluminiumkationen bevatten
 4. De Commissie is van oordeel dat er, na de stopzetting van de stroomafnameovereenkomsten, in Portugal een wholesalestroommarkt zal zijn die het aanbod van de vroegere gebonden productie, de ongebonden productie en de invoer zal omvatten.
 5. Volgens Kingston beschikt het VOA in het kader van de waardering over enige discretionaire bevoegdheden, maar het zijn ongebonden bevoegdheden: op basis van de aard van het onroerend goed en de aard van de bewijsstukken dient te worden voor welke methode wordt gekozen. Voorts wordt de keuzevrijheid ingeperkt door een uitgebreide jurisprudentie.