Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. octrooi (het ~ | meervoud octrooien)
  door de overheid verleend uitsluitend recht voor het maken en verkopen van een artikel of voor het exploiteren van een uitvinding
  "octrooi aanvragen"
  Synoniemen: patent

Voorbeeldzinnen

 1. Het Agentschap kan op eigen kosten in alle landen octrooi aanvragen en verkrijgen.
 2. Zo ja, gelieve aan te geven op welke onderzoekfase het octrooi betrekking heeft?
 3. Evergreen vervaardigt zonnemodules en is houder van een octrooi op de zogeheten „String-Ribbon-technologie”.
 4. De onderneming had voor de nieuwe technologie een Zwitsers octrooi (1996) en een Europees octrooi (1997) verworven en ten tijde van de oorspronkelijke aanmelding op 18 mei 2001 (Tetra I) ten minste nog vier andere octrooien aangevraagd.
 5. Indien op een uitvinding octrooi wordt verleend, moet de naam van de uitvinder of van de uitvinders worden vermeld.
 6. Een octrooi is een rechtstitel voor industriële eigendom waarbij de eigenaar het exclusieve recht krijgt gedurende een beperkte tijd in een bepaald gebied een uitvinding commercieel te exploiteren.
 7. „houder van het recht”: de houder van ieder octrooi of aanvullend beschermingscertificaat waarvoor op grond van deze verordening een dwanglicentie is aangevraagd;
 8. een voorstel voor het territoriale toepassingsgebied van de licentie, dat niet het territoriale toepassingsgebied van het onder c) bedoelde octrooi mag overschrijden.
 9. De duur van het certificaat moet kunnen worden beperkt voor een octrooi dat reeds op grond van een specifieke nationale wetgeving is verlengd,
 10. een voorstel voor het territoriale toepassingsgebied van de wederkerige licentie, dat niet het territoriale toepassingsgebied van het onder c) bedoelde octrooi mag overschrijden.