Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. nauwgezet
  op tijd; vroeg
  Synoniemen: tijdig, vroegtijdig, accuraat, nauwkeurig, prompt, stipt, zorgvuldig, punctueel
 2. nauwgezet
  zorgvuldig; nauwkeurig; stipt, nauwgezet; nauwkeurig; nauwgezet; punctueel; nauwgezet; nauwgezet; stipt; zorgvuldig
  "nauwgezet onderzoek"
  Synoniemen: consciëntieus, punctueel, scrupuleus, secuur, stipt, accuraat, nauwkeurig, prompt, precies
 3. nauwgezet
  met veel aandacht, op details lettend
  "Hij gaat erg nauwgezet te werk."

Voorbeeldzinnen

 1. In dat verband wordt nauwgezet onderzocht:
 2. Alle hits, met inbegrip van hits bij artikel 96-signaleringen, dienen nauwgezet te worden geregistreerd.
 3. De gasafsluiter moet dan goed worden gesloten, terwijl het waterslot en de drukmeter nauwgezet worden geobserveerd.
 4. Kreupelheid is een vaak voorkomend probleem dat nauwgezet dient te worden gemonitord.
 5. Dergelijke investeringen vereisen dikwijls een nauwgezet toezicht en rechtstreekse betrekkingen tussen de investeerder en de doelonderneming.
 6. ervoor te zorgen dat tijdig en nauwgezet verslag over het veiligheidsonderzoek wordt uitgebracht en voorstellen voor herstelmaatregelen worden gedaan.
 7. er moet worden gezorgd voor integriteit van de markten door nauwgezet en reactief toezicht uit te oefenen op financiële innovatie;
 8. Koperverbindingen zijn in speciaalzaken te koop en moeten nauwgezet volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant worden gebruikt.
 9. De Europese Unie zal de situatie in Guinee, gedurende een follow-up-periode van zesendertig maanden, nauwgezet blijven volgen.
 10. De tenuitvoerlegging van de prioriteiten van het partnerschap en de harmonisatie van wetgeving moeten nauwgezet worden gevolgd.