Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. motief (het ~ | meervoud motieven)
  vorm, figuur die zich op regelmatige wijze herhaalt bij vlakversiering, in de kristalbouw e.d.
 2. motief (het ~ | meervoud motieven)
  onderwerp dat in een kunstwerk, een verhaal wordt uitgewerkt
  "een terugkerend motief"
 3. motief (het ~ | meervoud motieven)
  beweegreden
  "uit [racistische/persoonlijke] motieven"
  Synoniemen: beweeggrond, beweegreden, considerans, drijfveer, grond, overweging, ratio, afweging, motivatie, consideratie
 4. motief (het ~ | meervoud motieven)
  het kleinste gedeelte van een muzikale zin
 5. motief
  de reden om iets te doen
  "De jongen had geen motief voor de moord."
 6. motief
  een herhalende opdruk op een kledingstuk
  "De blouse had een beetje een vreemd motief."

Voorbeeldzinnen

 1. motief voor de ontvoering,
 2. Aangezien de staat geen enkel motief had om deze heffing van TV2 te vorderen, zag hij niet af van inkomsten, en bijgevolg is er geen sprake van staatssteun.
 3. Bij het onderzoeken van de handelwijze van deze onderneming dient bedacht te worden dat het belangrijkste motief van de staat niet het genereren van winst is, maar het uitvoeren van zijn taken met het oog op het algemeen belang.
 4. Bij een positief resultaat voor H5 wordt zo spoedig mogelijk een analyse van de splitsingsplaats uitgevoerd om te bepalen of het motief al dan niet op hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) of laagpathogene aviaire influenza (LPAI) wijst.
 5. De Commissie merkt op dat om een termijnverlenging werd verzocht met als motief dat Cantieri Navali Termoli het bovenvermelde schip niet kon afwerken wegens onverwachte vertragingen die te wijten waren aan externe omstandigheden.
 6. wandbekleding van papier, bestaande uit verschillende panelen, op rollen of in bladen, op zodanige wijze bedrukt dat zij een landschap, voorstelling of motief vormen nadat zij op de wand zijn aangebracht.
 7. Een motief voor de introductie van afwijkingen in de nationale bepalingen ten aanzien van de beperking van de teelt van transgene planten, is dat aan de verwachtingen van de Poolse maatschappij moet worden voldaan.
 8. Een eerste screening met behulp van een M-gen-PCR wordt aanbevolen, met een snelle test op positieve gevallen van H5 (binnen twee weken), en bij een positief resultaat moet zo spoedig mogelijk een analyse van de splitsingsplaats worden verricht om na te gaan of het motief op hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) of laagpathogene aviaire influenza (LPAI) wijst.
 9. Het argument dat de commerciële omroepen steun moeten krijgen om ervoor te zorgen dat DVB-T economisch een succes wordt, kan niet worden aanvaard als tegelijkertijd als motief voor de steun wordt aangevoerd dat DVB-T een dienst van algemeen economisch belang is.
 10. Met het argumenten dat andere ondernemingen op het vasteland niet in dezelfde uitzonderlijke marktomstandigheden leken te verkeren als de ondernemingen op Sardinië en dat de redenering van DG Concurrentie was dat er geen enkel motief was om van de beginselen inzake staatssteun af te wijken.