Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. lonend
  lonend; rendabel; winstgevend; voordelig; lucratief; economisch rendabel; rendabel
  Synoniemen: rendabel, goedlopend, lucratief, profijtelijk, profitabel, winstgevend, productief, leefbaar
 2. lonend
  voldoening gevend
  Synoniemen: dankbaar

Voorbeeldzinnen

 1. Beleid dat werken lonend maakt, blijft belangrijk.
 2. Arbeidsmarkten toegankelijker, werken aantrekkelijker en arbeid lonend maken voor werkzoekenden, inclusief mensen met een achterstandspositie en inactieven.
 3. Richtsnoer 19: Arbeidsmarkten toegankelijker, werken aantrekkelijker en arbeid lonend maken voor werkzoekenden, inclusief mensen met een achterstandspositie en inactieven.
 4. Arbeidsmarkten toegankelijker, werken aantrekkelijker en arbeid lonend maken voor werkzoekenden, inclusief mensen met een achterstandspositie en inactieven, door:
 5. Richtsnoer 19: Arbeidsmarkten toegankelijker, werken aantrekkelijker en arbeid lonend maken voor werkzoekenden, inclusief mensen met een achterstandspositie en inactieven, door:
 6. bevordering van op integratie gerichte arbeidsmarkten, met aandacht voor armoede onder werkenden en de noodzaak van lonend werk;
 7. In dit opzicht zijn hervormingen van het belasting- en het uitkeringsstelsel van belang zodat werken lonend wordt en negatieve prikkels voor arbeidsmarktparticipatie zoveel mogelijk worden beperkt.
 8. In dit opzicht moet naar hervorming van het belasting- en het uitkeringsstelsel worden gestreefd zodat werken lonend wordt en negatieve prikkels voor arbeidsmarktparticipatie strikt worden vermeden.
 9. Hervormingen van de sociale uitkeringen, inclusief de uitkeringen bij ziekte, moeten worden voortgezet met het doel om werk lonend te maken en zwartwerk terug te dringen;
 10. Een coherente hervorming van de belasting- en uitkeringsstelsels zou het gebruikmaken van uitkeringen verder moeten ontmoedigen en zou moeten verzekeren dat werk lonend is.