Sorry, de betekenis van het woord 'levenskracht' is (nog) niet opgenomen in ons woordenboek

Voorbeeldzinnen

  1. Aan planten aanhangende of daarbij gevoegde grond en groeimedium, geheel of gedeeltelijk bestaande uit onder a) genoemd materiaal, of geheel of gedeeltelijk bestaande uit turf of vaste anorganische stof bestemd om de levenskracht van de planten te handhaven, van oorsprong uit: