Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. leger (het ~ | meervoud legers)
  ligplaats van wild; vaste ligplaats van in het wild levende viervoetige dieren, met name hazen en herten; leger
  Synoniemen: rustplaats, bed
 2. leger (het ~ | meervoud legers)
  grote drom mensen
  "zich voegen bij het leger van werklozen"
  Synoniemen: menigte, drom, heer, heir, horde, legerschaar, legioen, massa, mensenmassa, mensenmenigte, mensenzee, myriade, schare, stoet, volk, sleep, schaar, meute
 3. leger
  de totale land-, zee- en luchtmacht
  Synoniemen: krijgsmacht
 4. leger
  een militaire strijdmacht
  "Het leger trok van Spanje naar Nederland."
 5. leger
  een ondiep kuiltje in het veld of onder begroeiing waar een haas, vos of hert in rust

Verwijzingen

Werkwoord

 1. leger is een vervoeging van legeren

Voorbeeldzinnen

 1. Het leger gebruikt burgers als menselijk schild.
 2. Napoleon heeft zijn leger naar Rusland geleid.
 3. Ik ben in het leger ingetreden.
 4. Een taal is een dialect met een leger en een vloot.
 5. Majoor Zimbabwaans Nationaal Leger.
 6. Brigadegeneraal Zimbabwaans Nationaal Leger.
 7. Assistent-inspecteur Zimbabwaans Nationaal Leger.
 8. Onder zeggenschap van het Zimbabwaanse leger.
 9. ONDERNEMINGEN IN HET BEZIT VAN HET LEGER
 10. motoren voor gebruik door het leger,