Sorry, de betekenis van het woord 'kernpunt' is (nog) niet opgenomen in ons woordenboek

Voorbeeldzinnen

  1. De Commissie heeft digitale bibliotheken tot een kernpunt van i2010 gemaakt.
  2. Het land-van-oorsprongbeginsel dient te worden beschouwd als het kernpunt van deze richtlijn, aangezien het essentieel is voor de totstandbrenging van een interne markt.