Betekenis

Zelfstandig naamwoord

  1. kernpunt
    het voornaamste deel van een geheel
    Synoniemen: kern, essentialia, essentie, grond, hoofdpunt, hoofdzaak, hypostase, kwintessens, zwaartepunt, wezen, primaat, substantie

Voorbeeldzinnen

  1. De Commissie heeft digitale bibliotheken tot een kernpunt van i2010 gemaakt.
  2. Het land-van-oorsprongbeginsel dient te worden beschouwd als het kernpunt van deze richtlijn, aangezien het essentieel is voor de totstandbrenging van een interne markt.