Betekenis

Werkwoord

  1. inslijpen
    slijpend aanbrengen
    "mooie figuren inslijpen op glas"