Betekenis

Werkwoord

 1. inschatten
  zich een oordeel vormen over
  "kansen inschatten"
  Synoniemen: zien, bekijken, beoordelen, beschouwen, bezien, aankijken, ontvangen

Voorbeeldzinnen

 1. Naarmate men meer ervaring krijgt met deze richtsnoeren, wordt het inschatten van de waarschijnlijkheid gemakkelijker en worden steeds meer voorbeelden beschikbaar die helpen bij deze taak.
 2. Een investeerder in een markteconomie zal de waarde van een onderneming enkel zo laag inschatten indien hij bijzonder negatieve verwachtingen van de toekomstige ontwikkeling van de nettoinkomsten.
 3. Oostenrijk benadrukte dat de deelstaat Burgenland wat dit betreft zelf had moeten inschatten of een goedkeuring van de verkoop van BB door de FMA kon worden verwacht.
 4. Dit betekent dat de bestuurder kan inschatten welke mate van aandacht nodig is als hij in interactie treedt met het systeem.
 5. Dankzij de toelichtingen van de Franse autoriteiten heeft de Commissie de kosten kunnen inschatten en toeschrijven aan de verschillende taken voor het afhandelen van een bestelling.
 6. Het gebruik van natriumnitriet en kaliumnitraat dient derhalve te worden toegestaan tot en met 31 december 2010 om de gevolgen van een verbod te kunnen inschatten.
 7. De kennis die bestuurders hebben van informatie- en communicatiesystemen aan boord van voertuigen en de manier waarop zij de gebruiksrisico's inschatten beïnvloedt hun gebruik van deze systemen.
 8. In het onderhavige geval kon de complexiteit dankzij voorbereidende maatregelen van de MI tot een minimum worden beperkt, zodat elke omroep op de hoogte was van de te verwachten transmissiekosten en zelf de inkomsten en uitgaven vooraf kon inschatten.
 9. Deze vaststelling wordt niet gewijzigd door het feit dat bieders, die het risico op rechtszaken niet ten volle konden inschatten omwille van het moeilijke verleden van Postabank, de maatregel als een onontbeerlijke voorwaarde voor de privatisering beschouwden.
 10. Hij verzorgt in een vroege fase reeds voldoende uitgewerkte planning, waardoor onder andere de lidstaten hun eventuele militaire bijdragen kunnen inschatten, waarbij de EUMS tijdens het besluitvormingsproces passende deskundigheid inbrengt.