Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. inductie (de ~)
  het opwekken van een magnetisch of elektrisch veld d.m.v. een naburig magnetisch of elektrisch geladen lichaam
  Synoniemen: invloed
 2. inductie (de ~)
  opwekken v.e. beweging
 3. inductie
  gevolgtrekking
 4. inductie
  het opgang komen van een ontwikkeling in een organisme of weefsel door beïnvloeding door een ander deel
 5. inductie
  de beïnvloedende werking door iemand met een geestelijke stoornis op mensen uit zijn omgeving
 6. inductie
  het redeneren waarbij men de afwijking als uitgangspunt neemt en daaruit de algemene regel probeert af te leiden
 7. inductie
  een bewijsvoering door de systematiek van enkele typerende gevallen vast te stellen en te bewijzen dat alle overige gevallen zich overeenkomstig gedragen
 8. inductie
  de klankwijziging van een klinker door de klank van de erop volgende lettergreep
 9. inductie
  het ontstaan van een spanning in een elektrische geleider door een wijziging in het omringende magneetveld

Voorbeeldzinnen

 1. Inductie
 2. magnetische inductie
 3. polyploïdie-inductie.
 4. inductie van resistentie in planten
 5. Inductie van anesthesie bij veulens.
 6. Doel: Premedicatie en inductie van anesthesie.
 7. Zelfinductiespoelen met een inductie van niet meer dan 62 mH
 8. Zelfinductiespoelen met een inductie van niet meer dan 62 mH
 9. waarvan ruw staal uit elektrische (vlamboog- en inductie-) ovens
 10. Narijping van bananen, kiwi’s en kaki’s; bloei-inductie van ananas