Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

  1. indringend
    een diepe indruk achterlatend; dringend
    "een indringend gesprek"
    Synoniemen: klemmend, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend

Voorbeeldzinnen

  1. De test beoordeelt de bestandheid van het monster tegen indringend vocht van een waternevel en bepaalt het drainagevermogen van retroflecterende voorzieningen met drainagegaten of andere blootgestelde openingen.