Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. hoofdletter (de ~ | meervoud hoofdletters)
  letter zoals aan het begin v.e. zin; lettersoort; hoofdletter
  "hoofdletter [d]"
  Synoniemen: bovenkast, kapitaal
 2. hoofdletter
  een letter die een groter formaat en meestal ook een andere vorm heeft dan een kleine letter
  "In het Nederlands wordt het eerste woord van een zin met een hoofdletter geschreven. In het Duits begint een zelfstandig naamwoord met een hoofdletter."

Voorbeeldzinnen

 1. een groen vierkant vignet van minimaal 12,5 bij 12,5 mm, met daarop een zwarte hoofdletter M;
 2. De hoofdletter verwijst naar de vier bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1165/98:
 3. Dit symbool wordt gevormd door een zwarte hoofdletter M op een rode vierkante ondergrond van minimaal 25 bij 25 mm, waarbij het geheel diagonaal is doorgekruist.
 4. Formaat AAAXXXXXXXXX, waarbij A een hoofdletter is die het land van de eerste registratie in de EU aangeeft en X een letter of een getal is
 5. Formaat AAAXXXXXXXXX, waarbij A een hoofdletter is die het land van registratie in de EU aangeeft en X een letter of een getal is
 6. een leesteken of ander symbool, combinatie van kleine en hoofdletters (tenzij alleen de eerste letter een hoofdletter is), subscript, superscript of tekening bevat;”
 7. een leesteken of ander symbool, combinatie van kleine en hoofdletters (tenzij alleen de eerste letter een hoofdletter is), subscript, superscript of tekening bevat;
 8. Onmiddellijk na de indeling worden de varkenskarkassen overeenkomstig punt B.II van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 gemerkt met een hoofdletter die de klasse van de karkassen aangeeft of met een percentage dat het geraamde magervleesaandeel weergeeft.
 9. De tweede positie is een hoofdletter die de positie van de zitplaats in de rij aangeeft, gezien in de richting van de voorwaartse beweging van het voertuig; de volgende letters moeten worden gebruikt: