Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. Heer (de ~)
  het Opperwezen, de Schepper, de Geest waardoor en waarin alles is, zoals Hij bij monotheïsten, vooral bij joden en christenen genoemd wordt
  "de Heer danken"
  Synoniemen: God, Jahweh, Jehova, Opperheer, de Schepper, heiligmaker, opperheer, schepper, Vader, Jahwe, Onze-Lieve-Heer
 2. heer (de ~ | meervoud heren)
  iem. die ergens regeert
  "je kunt geen twee heren dienen"
  Synoniemen: heerser, potentaat, soeverein
 3. heer
  hoofd van een rijk of vorstendom
  Synoniemen: vorst, dynast, hoogheid, landsheer, landsvorst, monarch, vorstin
 4. heer (de ~ | meervoud heren)
  bepaalde speelkaart; koning in het kaartspel
  "je had beter met de heer kunnen uitkomen"
  Synoniemen: koning
 5. heer
  bezitter van een heerlijkheid
 6. heer (de ~ | meervoud heren)
  volwassen mens van het mannelijk geslacht
  "de heren"
  Synoniemen: man, baas, basserool, broger, gabber, jongen, kerel, klant, knaap, manspersoon, meneer, pief, vent, gast, pik, mannetje, heerschap
 7. heer (de ~ | meervoud heren)
  beschaafd iemand; een echte heer; man van opvoeding en beschaving
  "een heer van stand"
  Synoniemen: gentleman, ridder
 8. heer
  man
  "Dames en heren, van harte welkom op dit galaconcert."
 9. heer
  deftig persoon
 10. heer
  belangrijk persoon
  "De hoge heren hebben besloten dat er 100 mensen ontslagen moeten worden."
 11. heer
  welgemanierd persoon, gentleman
 12. heer
  heerser
 13. heer
  persoon in wiens dienst men staat, meester
 14. heer
  bezitter van een heerlijkheid
 15. heer
  houder van zekere adellijke titel
 16. heer
  aanspreektitel voor mannelijke personen
 17. heer
  zekere kaart in het kaartspel
 18. heer
  '''heer''' (''onveranderlijk''); leger
 19. heer
  man
  "Dames en heren, van harte welkom op dit galaconcert."
 20. heer
  deftig persoon
 21. heer
  belangrijk persoon
  "De hoge heren hebben besloten dat er 100 mensen ontslagen moeten worden."
 22. heer
  welgemanierd persoon, gentleman
 23. heer
  heerser
 24. heer
  persoon in wiens dienst men staat, meester
 25. heer
  bezitter van een heerlijkheid
 26. heer
  houder van zekere adellijke titel
 27. heer
  aanspreektitel voor mannelijke personen
 28. heer
  zekere kaart in het kaartspel
 29. heer
  '''heer''' (''onveranderlijk''); leger

Voorbeeldzinnen

 1. Glimlachend begroette ze de heer Kato.
 2. Hij is zeker weten geen heer.
 3. Heer, leid ons", "Heer, geef ons richting
 4. De heer…/ Mevrouw… / Juffrouw
 5. Hij is een heer. Hij kan zoiets niet gezegd hebben.
 6. Ik zoek de heer Smith
 7. De Heer is mijn licht
 8. Heilige Heer Jezus, geef hun rust
 9. In het jaar van de Heer
 10. Uit de diepten heb ik U aangeroepen, Heer