Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. heavy
  erg vermoeiend; zwaar(wichtig); inspannend
  "behoorlijk heavy"
  Synoniemen: inspannend, zwaar

Voorbeeldzinnen

 1. Gebruikscategorie: speciaal a) „Traction tread”, b) „Heavy tread”.
 2. Gebruikscategorie: normale banden: a) „Highway tread”, b) „Heavy tread”.
 3. Gebruikscategorie: normale banden: a) „Highway tread”, b) „Heavy tread”.
 4. bestaat uit occasionele speciale inspecties (bv. een „heavy landing check”), en/of
 5. ISO 16183: 2002 Heavy duty engines - Measurement of gaseous emissions from raw exhaust gas and of particulate emissions using partial flow dilution systems under transient test conditions.”
 6. Bron: Report on the economic effects on road hauliers of the German reimbursement system linked to the toll system for heavy goods vehicles, 21.4.2005, MVV Consultants en Engineers.
 7. De Trent 1000 wordt ontwikkeld door RR en een aantal partners met wie de risico’s en de opbrengsten worden gedeeld — de zogenoemde „Risk and Revenue Sharing Partners” (RRSP’s). Naast ITP gaat het om de volgende ondernemingen: Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Goodrich, Hamilton Sundstrand en Carlton Forge.
 8. Zie ook: Report on the economic effects on road hauliers of the German reimbursement system linked to the toll system for heavy goods vehicles, 21.4.2005, MVV Consultants en Engineers.
 9. De deskundige heeft de voor een aantal elementen gebruikte berekeningsmethode (bijvoorbeeld voor het zware onderhoud (heavy maintenance) en onderdelen? van de A320-familie, en het onderhoud van de motor van een CFM56-5B-reactor) in detail uiteengezet met het oog op de controle van de grondslagen ervan (periodiciteit, kosten per uur, aantal uren, stukken, enz.).
 10. Zie: Beschikking van de Commissie van 18 december 2002, N 287/02 — Denemarken (PB C 34 van 13.2.2003, blz. 7); Beschikking van de Commissie van 19 september 2001, N 500/2001 — Verenigd Koninkrijk, Network Grants to Licensed Heavy Rail Infrastructure Managers (PB C 333 van 28.11.2001, blz. 7); Beschikking van de Commissie van 20 juni 2001, N 219/2001 — Oostenrijk (PB C 224 of 1.9.2001, blz. 2); Beschikking van de Commissie van 22 december 1999, N 617/98 — Nederland (Utrecht) (PB C 71 van 11.3.2000, blz. 7); Beschikking van de Commissie van 8 december 1999, N 412/98 — Italië (Marche) (PB C 55 van 26.2.2000, blz. 11); Beschikking van de Commissie van 8 juli 1999, N 121/99 — Oostenrijk (PB C 245 van 28.8.1999, blz. 2); Beschikking van de Commissie van 21 april 1999, N 588/98 — Denemarken (PB C 166 van 12.6.1999, blz. 6); zie ook: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende steunverlening voor de coördinatie van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (COM(2000) 5 def. van 26 juli 2000).