Betekenis

Zelfstandig naamwoord

  1. gezaghebbend
    met gezag; vooraanstaand; belangrijk
    "uit gezaghebbende bron vernemen"
    Synoniemen: eerstaanwezend, prominent, vooraanstaand

Voorbeeldzinnen

  1. NB: Deze gegevens zijn niet verbindend, gezaghebbend is enkel de tekst van de beslissing.
  2. Een bijkomende overweging is of het orgaan goed gevestigd en erkend is als gezaghebbend orgaan op zijn specifieke werkterrein, misschien met gereputeerde sponsors, partners of aandeelhouders.
  3. Uit de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad moet blijken dat de Wetenschappelijke Raad gezaghebbend en absoluut wetenschappelijk leiderschap kan uitoefenen en wijsheid en ervaring met visie en verbeelding in zich verenigt.