Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. gewaardeerd
  waard, best
  Synoniemen: geacht, geëerd, gerespecteerd, gezien, best

Voorbeeldzinnen

 1. De activa worden dagelijks gewaardeerd.
 2. Financiële activa gewaardeerd tegen kostprijs
 3. Financiële activa gewaardeerd tegen kostprijs
 4. Activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
 5. De prijzen worden exclusief BTW gewaardeerd.
 6. Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
 7. Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
 8. Deelneming in geassocieerde deelnemingen, volgens de vermogensmutatie-methode gewaardeerd
 9. Elk aspect wordt gewaardeerd met 0 tot 5 punten.
 10. Overeenkomstig Britse rechtspraak wordt elk telecommunicatienetwerk als geheel gewaardeerd.