Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. gerespecteerd
  waard, best
  Synoniemen: geacht, geëerd, gewaardeerd, gezien, best

Voorbeeldzinnen

 1. De ouderen moeten gerespecteerd worden.
 2. Hij is een door iedereen gerespecteerd geleerde.
 3. Derhalve werd het recht op het maken van opmerkingen gerespecteerd.
 4. Bevestig dat de volgende criteria in de regeling zijn gerespecteerd:
 5. De bewaartijd voor alle kalibratiegassen moet worden gerespecteerd.
 6. De bewaartijd voor alle gassen moet worden gerespecteerd.
 7. De Europese Unie zal erop toezien dat deze termijnen worden gerespecteerd.
 8. De hoeken moeten worden gerespecteerd in de richting waarin de verduistering het grootst is.
 9. De voorwaarden die in deze beschikking zijn vastgesteld dienen derhalve te worden gerespecteerd.
 10. Voor de volgende programma’s kunnen nieuwe contracten worden ondertekend, mits de financieringsovereenkomsten worden gerespecteerd: