Betekenis

Zelfstandig naamwoord

  1. gekkenwerk (het ~)
    dwaze daad of zaak; iets onzinnigs; onmogelijke opdracht; het gek of fanatiek zijn; dwaasheid; onzin, iets geks; onverstandige daad; iets doms
    "dat is gekkenwerk!"
    Synoniemen: gekheid, absurditeit, gekte, idiotie, idiotisme, ineptie, ongerijmdheid, potsierlijkheid, waanzin, zotheid, zotternij, zottigheid, dwaasheid, onzin