Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. gecompliceerd
  ingewikkeld.

Voorbeeldzinnen

 1. Coördinatie van het aanbod is op zich niet zeer gecompliceerd.
 2. LPAI kan worden verward met veel ziekten die luchtweg- of darmsymptomen veroorzaken, of daardoor worden gecompliceerd.
 3. De uitrusting of reparatie van een schip aan de parallelle aanlegplaats was echter gecompliceerd, duur en niet rendabel.
 4. De taxonomie van Lemna spp. is lastig en wordt gecompliceerd doordat er een breed scala van fenotypen bestaat.
 5. Deze berekening wordt gecompliceerd door het feit dat HSY geen afzonderlijke boekhouding voerde voor de civiele en de militaire activiteiten.
 6. Het besluit tot verlenging van die periode vooronderstelde het voortbestaan van de commissie die dat besluit moest nemen, welk voortbestaan werd gecompliceerd door veranderingen in de wet.
 7. De vereiste overlegging van het bewijs van de datum van productie en de procedures voor de controle van de desbetreffende documenten en rekeningen zijn zeer gecompliceerd en bezwarend gebleken.
 8. Zweden is echter van mening dat de energiebelasting technisch zo gecompliceerd is, dat er een redelijke termijn nodig was tussen het regeringsbesluit en de inwerkingtreding van de aangepaste regels.
 9. Omdat het om een technisch gecompliceerd project gaat en de taak van de exploitant van het grootste belang is voor het welslagen ervan, werd opdracht gegeven tot een aanvullende, onafhankelijke evaluatie van beide finalisten; opnieuw kwam The Share Centre als voorkeursgegadigde uit de bus.
 10. In bepaalde gevallen van uitzonderlijk ingewikkelde mengsels, waarbij de gehaltebepaling van de werkzame stoffen, doordat er veel zijn of hun gehalte gering is, een gecompliceerd onderzoek vereist, dat bezwaarlijk voor elke charge uitvoerbaar is, wordt toegestaan dat een of meer werkzame stoffen niet in het eindproduct worden bepaald, onder de uitdrukkelijke voorwaarde echter dat deze gehaltebepalingen plaatsvinden in tussenproducten tijdens de vervaardiging.