Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. geacht
  waard, best
  "geachte dames en heren"
  Synoniemen: geëerd, gerespecteerd, gewaardeerd, gezien, best

Voorbeeldzinnen

 1. Niemand wordt geacht de wet niet te kennen
 2. Equivalent geacht vermogen van gloeilamp
 3. Beide methoden worden gelijkwaardig geacht.
 4. Subsidie wordt geacht aanwezig te zijn indien:
 5. Een winstmarge van 5 % werd redelijk geacht.
 6. De gegevens van Eurostat werden ongeschikt geacht.
 7. Bijgevolg wordt het argument niet gegrond geacht.
 8. De verstrekte informatie werd bijgevolg onvoldoende geacht.
 9. de kredieten die noodzakelijk worden geacht:
 10. Datum waarop het bedrag oninbaar is geacht …