Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

  1. frappant
    treffend; treffend; opvallend
    "een frappante gelijkenis"
    Synoniemen: opvallend, opmerkelijk, opmerkenswaard, opmerkenswaardig, prominent, remarquabel

Voorbeeldzinnen

  1. De daling was bijzonder frappant van 2001 tot het onderzoektijdvak (-12 %).