Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. flink
  mentaal sterk; met mentale kracht; flink; moedig
  "een flinke meid/vent"
  Synoniemen: krachtig, sterk, ferm
 2. flink
  behoorlijk; aanzienlijk; aanmerkelijk; behoorlijk; van belang; aanzienlijk; van groot belang; beduidend; ingrijpend; flink; aanzienlijk
  "een flinke klap"
  Synoniemen: aardig, beduidend, considerabel, fors, merkelijk, aanzienlijk, groot, hoog, belangrijk, knap, gevoelig, behoorlijk, heel
 3. flink
  krachtig, stevig
  "een flinke eter"
  Synoniemen: fors, breedgebouwd, fiks, flinkgebouwd, forsgebouwd, grofgebouwd, potig, robuust, zwaargebouwd, stevig, vierkant, groot
 4. flink
  stevig van lichaamsbouw
  "Je zoon is al een flinke jongen geworden."
 5. flink
  groot van afmeting of hoeveelheid
  "Hij nam een flinke teug van het bierflesje."
 6. flink
  sterk van karakter
  "Wees een flinke jongen en gedraag je."

Bijwoord

 1. flink
  in hoge mate
  "Als ze wil kan ze flink eten."

Voorbeeldzinnen

 1. De vele „kleine eenheden” hebben een flink aandeel in de landbouwproductie, vooral in de nieuwe lidstaten.
 2. Door het opschonen van de portefeuille van Sernam en de ongunstige conjunctuur was een flink aantal agentschappen te groot geworden.
 3. Voor een groot deel van de gieterijen die waren betrokken bij het in overweging 93 van de voorlopige verordening vermelde onderzoek, lag dit cijfer zelfs flink onder 1 %.
 4. Er is dus ruimschoots gelegenheid om de productie in de Gemeenschap flink op te voeren voordat er gebrek aan capaciteit ontstaat.
 5. Zoals in het voorgaande werkprogramma is aangegeven, zal men door de ontwikkeling van de productgroepen beter te coördineren flink op de benodigde middelen kunnen besparen.
 6. Voeg dan 15 ml zoutzuur (3.6) toe en plaats de kolf gedurende 30 minuten in een bad met flink kokend water.
 7. Doordat de bedrijfstak van de Gemeenschap lange tijd te lijden had van onder meer invoer met dumping van oorsprong uit Kroatië, Rusland en Oekraïne en het investeringsniveau toen flink moest worden teruggeschroefd [4], was het noodzakelijke investeringspeil onhaalbaar.
 8. Het toenemende gebruik van elektronische post lijkt voorts voornamelijk tot gevolg te hebben dat de algehele omvang van de markt voor papieren post flink afneemt en niet dat binnen deze markt mededinging ontstaat [10].
 9. Het onderzoek heeft aangetoond dat de bestaande antidumpingmaatregelen de bedrijfstak van de Gemeenschap in staat hebben gesteld winstgevend te worden, ook al heeft hij door de vóórtdurende invoer met dumping een flink stuk marktaandeel verloren.
 10. Het toenemende gebruik van elektronische post lijkt voorts voornamelijk tot gevolg te hebben dat de algehele omvang van de markt voor papieren post flink afneemt en niet dat binnen deze markt mededinging ontstaat.