Sorry, de betekenis van het woord 'fijnmaken' is (nog) niet opgenomen in ons woordenboek

Voorbeeldzinnen

  1. massa van het monster na fijnmaken (in g);
  2. Als „meel”, „gries” en „poeder” bedoeld bij post 1106 worden aangemerkt producten, andere dan gedroogd en geraspt vruchtvlees van kokosnoot, die door malen of door een andere werkwijze voor het fijnmaken zijn verkregen van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713, van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 of van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8, die aan de volgende voorwaarden voldoen: