Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. ferm
  mentaal sterk; met mentale kracht; flink; moedig
  "een ferme handdruk"
  Synoniemen: krachtig, sterk, flink

Voorbeeldzinnen

 1. Preparaat van Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) met minimaa vast: 5 × 108 CFU/g toevoegingsmiddel
 2. L-valine met een zuiverheidsgraad van ten minste 98 % (op de droge stof), geproduceerd door Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640
 3. Voor de werkzame stof Aureobasidium pullulans is op 17 april 2008 bij de autoriteiten van Oostenrijk door bio-ferm GmbH een dossier ingediend met een aanvraag om deze stof op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.
 4. De aanvraag betreft een nieuwe vergunning voor het aminozuur L-valine met een zuiverheidsgraad van ten minste 98 %, geproduceerd door Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640, als toevoegingsmiddel voor alle soorten, in de categorie „nutritionele toevoegingsmiddelen”.
 5. tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, vertegenwoordigd door Mitsui & Co. Deutschland GmbH)
 6. De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor een preparaat van Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) als toevoegingsmiddel voor diervoeding in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” voor mestkippen.
 7. Verordening (EG) nr. 903/2009 van de Commissie van 28 september 2009 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, vertegenwoordigd door Mitsui & Co. Deutschland GmbH) [10] moet in de Overeenkomst worden opgenomen.
 8. Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolysine, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), met een minimale activiteit van:
 9. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 2 april 2009 [2] geconcludeerd dat het preparaat van Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) geen nadelige gevolgen voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid en het milieu heeft en dat het gebruik van dat preparaat een aanzienlijk gunstig effect kan hebben op de voederconversie.
 10. Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), met een minimale activiteit van: