Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. fel
  vervuld van een krachtig en volhardend streven om een doel te bereiken
  Synoniemen: energiek, geestkrachtig, pittig, veerkrachtig, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 2. fel
  een diepe indruk achterlatend; dringend
  Synoniemen: indringend, klemmend, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 3. fel
  degelijk; grondig; diepgaand; goed doordacht
  Synoniemen: grondig, diepgaand, diepgravend, gedegen, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 4. fel
  ad rem; paraat
  Synoniemen: gevat, ad rem, slagvaardig, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 5. fel
  pittig
  Synoniemen: kittig, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 6. fel
  getuigend van diep nadenken
  Synoniemen: diepzinnig, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 7. fel
  met dorst
  Synoniemen: dorstig, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 8. fel
  oplettend; bijdehand; met vuur bewerken van iets; zich gespannen toeleggend op
  Synoniemen: alert, kien, vinnig, gebrand, gespitst, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 9. fel
  erg, geweldig
  "een felle brand"
  Synoniemen: hevig, sterk, hard, zwaar, ernstig, stevig, erg, heftig, krachtig, straf, vurig, vet
 10. fel
  door hartstochten gedreven
  "fel protest/verzet"
  Synoniemen: hartstochtelijk, gepassioneerd, vlammend, vurig
 11. fel
  ad rem
  Synoniemen: snedig, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 12. fel
  snel van gedachten, van begrip of daarvan blijk geven
  Synoniemen: slim, bekeken, clever, gis, kien, pienter, snugger, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 13. fel
  pienter
  Synoniemen: bijdehand, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 14. fel
  hel; van kleur; de zintuigen sterk treffend
  "fel schijnen"
  Synoniemen: hard, hel
 15. fel
  kortaf en scherp
  Synoniemen: pinnig, snibbig, stekelig, vinnig, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 16. fel
  gretig; met veel zin; begerig; begerig; tuk; hevig verlangend
  Synoniemen: begerig, belust, graag, gretig, happig, smachtend, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 17. fel
  verstand hebbend, zijn verstand goed gebruikend
  Synoniemen: weldenkend, zinrijk, zinnig, bijtend, doordringend, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 18. fel
  hevig, scherp
  "Dat zonlicht is fel."

Voorbeeldzinnen

 1. Veel vissoorten dienen normaal niet in fel licht te worden gehouden, hoewel sommige tropische soorten ook in de natuur aan zeer fel licht kunnen worden blootgesteld.
 2. Als deze laatste verdwijnt, zou de concurrentie op de communautaire markt fel verminderen.
 3. De EEA verzet zich fel tegen maatregelen die de communautaire markt voor aluminiumetaal ongunstig zouden beïnvloeden.
 4. De medewerkende importeur streed fel af dat de instelling van rechten geen aanzienlijk effect op zijn activiteiten zou hebben.
 5. De blootstelling van sommige soorten aan fel licht dient te worden vermeden en de leefruimten dienen de dieren ook onverlichte schuilplaatsen te bieden.
 6. De steun, waarover rechtstreekse concurrenten niet beschikken, wordt door MobilCom gebruikt om bij de waardevolle groep klanten waarom fel wordt gestreden, een concurrentievoordeel te verkrijgen.
 7. Het display zelf is te fel verlicht, waardoor de aandacht van de bestuurder wordt afgeleid van de weg en van andere displays en bedieningsorganen.
 8. Bovenop dit leer is nog een kleinere laag leer genaaid (twee lederen banden C2 op de foto’s) met een fel gekleurde textieldraad.
 9. Het lichtspectrum dient te gelijken op dat van natuurlijk daglicht, al hoeft de lichtintensiteit niet die van fel zonlicht te evenaren.
 10. Het display zelf is te fel verlicht, waardoor de aandacht van de bestuurder wordt afgeleid van de weg en van andere displays en bedieningsorganen.