Betekenis

Werkwoord

 1. evalueren
  achteraf beoordelen
  "een programma evalueren"

Voorbeeldzinnen

 1. Kredietinstellingen evalueren tevens het modelrisico.
 2. Verzamelen en evalueren van gegevens
 3. de opleidingen te registreren en te evalueren
 4. Toetsen, monitoren en evalueren van het risicobeheerbeleid
 5. beoordelingstechnieken (onderzoeken, ondervragen, evalueren en rapporteren);
 6. deze opleidingen te verschaffen en te evalueren;
 7. EURAMET e.V. zal de ontvangen voorstellen evalueren.
 8. Derhalve moet de Commissie de tenuitvoerlegging van beide programma's evalueren.
 9. het vormgeven, nabootsen of evalueren van militaire wapensystemen;
 10. Onderzoek bij lage vergrotingsfactor om het monster te evalueren