Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. elasticiteit (de ~)
  vermogen om de vorige stand weer in te nemen, nadat iets ingedrukt, uitgerekt enz. is geweest
  "de elasticiteit van deze kousen laat nogal te wensen over"
  Synoniemen: veerkracht, rek
 2. elasticiteit
  De bekwaamheid van een materiaal om terug te keren naar de originele staat na vervorming

Voorbeeldzinnen

 1. Dit zou de geringe elasticiteit van de winst van Dexia in stressituaties kunnen helpen te verklaren.
 2. Geeft aan een vloeibaar product de vastheid van een gel (een semi-vaste vorm met enige elasticiteit).
 3. Dit onderzoek kan worden gevoerd op grond van schattingen van onder meer de elasticiteit van productprijzen in de betrokken sectoren.
 4. Dit onderzoek kan worden gevoerd op basis van schattingen van onder meer de elasticiteit van productprijzen in de betrokken sectoren.
 5. steungordels en andere ondersteunende artikelen, van textielstof, waarbij het beoogde effect op het te ondersteunen of op zijn plaats te houden orgaan enkel wordt verkregen door hun elasticiteit (bijvoorbeeld positiegordels, thoraxbandages, abdominale bandages, gewrichts- en spierbandages) (afdeling XI);
 6. Het onderzoek heeft ook aangetoond dat andere mechanische en technische basiseigenschappen, zoals de mogelijkheid er gietstukken van te maken, de slijtvastheid en de elasticiteit, ondanks dit verschil voor beide gietijzersoorten vergelijkbaar zijn.
 7. In dit verband kan de lidstaat ramingen verstrekken van onder meer de elasticiteit van de productprijzen van de betrokken sector in de relevante geografische markt alsook schattingen van de dalende omzet en/of dalende winst voor de ondernemingen in de betrokken sector of categorie.
 8. Wat betreft de noodzaak van de steun heeft de Commissie verzocht om ramingen van de elasticiteit van de productprijzen in de sector op de relevante markten, ramingen van de dalende omzet en/of dalende winst, marktaandelen van de begunstigden op de relevante geografische markten en de ontwikkeling van de marktaandelen van Nederlandse producenten op de relevante geografische markten.
 9. natuurlijke rubber gewijzigd door enting of vermenging met kunststof, gedepolymeriseerde natuurlijke rubber en mengsels van onverzadigde synthetische stoffen met verzadigde synthetische hoge polymeren, een en ander voor zover dit product voldoet aan de eisen die onder a) hiervoor zijn gesteld met betrekking tot vulkanisatie, elasticiteit en vormhernemende eigenschap.
 10. Dit onderzoek kan worden gevoerd op basis van schattingen van onder meer de elasticiteit van productprijzen in de betrokken sectoren. Deze ramingen worden gemaakt op de relevante geografische markt. Er kan gebruik worden gemaakt van ramingen van afzetverlies en de effecten daarvan op de winstgevendheid van de onderneming.