Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. effectief
  echt; voorkomend; feitelijk; eigenlijk; lichamelijk; werkelijk; als in de werkelijkheid; werkelijk
  "in effectieve dienst"
  Synoniemen: werkelijk, bestaand, eigenlijk, existent, feitelijk, fysiek, waarachtig, natuurlijk, reëel
 2. effectief
  het gestelde doel bereikend
  "een effectieve methode/aanpak"
  Synoniemen: doeltreffend, werkzaam, scherp
 3. effectief
  doeltreffend, efficiënt
  "Wij zoeken altijd naar effectievere methodes."
 4. effectief
  reëel, werkelijk
  "Het effectieve vermogen van dit apparaat ligt veel lager dan op de doos vermeld staat."
 5. effectief
  op effectieve wijze
 6. effectief
  daadwerkelijk, in de praktijk

Bijwoord

 1. effectief
  op effectieve wijze
 2. effectief
  daadwerkelijk, in de praktijk

Voorbeeldzinnen

 1. Effectief alcoholgehalte
 2. Effectief alcoholgehalte:
 3. F530: effectief alcohol-volumegehalte
 4. F530: effectief alcoholvolumegehalte
 5. effectief alcoholgehalte, uitgedrukt in volumepercent:
 6. Effectief uitvoeren van de antidiscriminatiewet.
 7. Exsiccator met een effectief droogmiddel.
 8. Exsiccator met een effectief droogmiddel.
 9. Bij een effectief productieareaal van 25 hectare
 10. Installaties in bedrijf met minder dan 1 kg effectief (LOF).