Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. eersteklas
  zich boven iets of iem. anders onderscheidend
  "eersteklas verzekerd zijn"
  Synoniemen: uitstekend, allerbest, beregoed, best, excellent, fraai, kostelijk, opperbest, patent, piekfijn, prima, steengoed, superbe, uitmuntend, uitnemend, voortreffelijk, prachtig, adembenemend, ijzersterk, eersterangs

Voorbeeldzinnen

 1. De bankrekeningen worden geopend in een eersteklas financiële instelling die haar hoofdzetel in een lidstaat heeft.
 2. reis per auto: vergoeding op grond van een gelijkwaardig eersteklas treinkaartje.
 3. Door ATHENA beheerde middelen, waaronder die welke aan de operationeel commandant worden toevertrouwd, kunnen enkel in euro op een rekening-courant of op een kortlopende depositorekening bij een eersteklas financiële instelling gedeponeerd worden.
 4. Door Athena beheerde middelen, waaronder die welke aan de operationeel commandant worden toevertrouwd, kunnen enkel in euro op een rekening-courant of op een kortlopende depositorekening bij een eersteklas financiële instelling gedeponeerd worden.
 5. Dit soort transacties zijn rendabel en worden niet getroffen door de huidige crisis in het subprimesegment van de huizenmarkt, die werd veroorzaakt door het feit dat steeds meer leningen aan kredietnemers werden verstrekt die een hoger risico lopen en over een lager inkomen of een lagere kredietwaardigheid beschikken dan eersteklas leningnemers.
 6. Duitsland stelt dat de transacties rendabel zijn en op geen enkele wijze in verband staan met de huidige subprimecrisis, die haar oorzaak vindt in het feit dat er steeds meer kredieten werden verleend aan minder solide kredietnemers met een lager inkomen en een lagere kredietwaardigheid dan eersteklas leningnemers.
 7. Indien de vergoedingsopslag bij een variabele vergoeding, gebaseerd is op de (variabele) geldmarktrente op de interbancaire markt (Libor of Euribor), dat wil zeggen de herfinancieringsrente voor eersteklas bankcliënten, dan komt die opslag overeen met die van de aansprakelijkheidsvergoeding voor het derdenbelang zonder dat verdere aanpassing nodig is.