Betekenis

Zelfstandig naamwoord

  1. droefheid (de ~)
    gevoel van droefheid
    Synoniemen: verdriet, bedroefdheid, droefenis, kommer, pijn, smart, triestheid, treurigheid, treurnis, wee
  2. droefheid
    de mate van droef zijn
    "De droefheid was groot toen onze hond overleed."