Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. doorzichtig
  gemakkelijk te begrijpen
  "een (al te) doorzichtig(e) excuus/smoes/verhaal/plan"
  Synoniemen: begrijpelijk, helder, klaar, inzichtelijk, bevattelijk, duidelijk
 2. doorzichtig
  transparant
  "van doorzichtig materiaal"
 3. doorzichtig
  waar licht zo ongehinderd door kan treden dat het zicht erdoor niet belemmerd wordt
  "Glas zoals dat in ruiten gebruikt wordt is doorgaans volledig doorzichtig."
 4. doorzichtig
  niet ingewikkeld, makkelijk te doorzien
  "Die politicus speelde een erg doorzichtig spel."

Voorbeeldzinnen

 1. Water is doorzichtig.
 2. Doorzichtig of doorschijnend papier
 3. Doorzichtig vlak van de voorruit
 4. Het is lichtgeel tot rozebruin van kleur, doorzichtig en hoornachtig.
 5. kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier
 6. De criteria voor de keuze van de begunstigden lijken derhalve zowel objectief als doorzichtig te zijn.
 7. Monsterhouders moeten vervaardigd zijn van doorzichtig en kleurloos materiaal (glas, polyetheen of polypropeen).
 8. Regionalesteunregelingen die niet doorzichtig zijn, moeten altijd bij de Commissie worden aangemeld.
 9. Het steunbedrag dat aan een luchtvaartmaatschappij wordt toegekend voor de ontwikkeling van luchtdiensten, moet doorzichtig zijn.
 10. Het plan voor toezicht en rapportage moet gedetailleerd, doorzichtig en objectief zijn.