Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

  1. doortrapt
    listig, doortrapt
    "een doortrapte schurk"
    Synoniemen: sluw, arglistig, geslepen, leep, listig, slinks, link, geraffineerd, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend