Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

  1. diligent
    met toewijding werkzaam
    Synoniemen: ijverig, arbeidzaam, naarstig, nijver, noest, vlijtig, werkzaam, actief, bedrijvig

Voorbeeldzinnen

  1. Uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt, dat in voorkomend geval bij het beoordelen of de wijze van kennisgeving voldoende waarborgt dat de betrokkene op de hoogte is van het proces, ook in het bijzonder kan worden overwogen of de betrokkene voldoende diligent is geweest de aan hem gerichte kennisgeving in ontvangst te nemen.