Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. corrosief
  bijtend (van stoffen); scherp
  Synoniemen: inbijtend, incisief, agressief, bijtend

Voorbeeldzinnen

 1. Als corrosief voor de ogen beschouwd.
 2. indien de stof als corrosief voor de huid is ingedeeld.
 3. Omdat warm mierenzuur zeer corrosief is, moet er voorzichtig mee worden omgegaan.
 4. indien de stof als corrosief of irriterend voor de huid is ingedeeld; of
 5. indien de beschikbare informatie erop wijst dat de stof ingedeeld moet worden als sensibiliserend voor de huid of corrosief; of
 6. H 8 „Corrosief”: stoffen en preparaten die bij aanraking een vernietigende werking op levende weefsels kunnen uitoefenen.
 7. indien de beschikbare informatie erop wijst dat is voldaan aan de criteria voor indeling als corrosief voor de huid of irriterend voor de ogen; of
 8. indien de stof als corrosief voor de huid wordt ingedeeld en mits de registrant de stof als irriterend voor de ogen indeelt; of
 9. afgewerkte zure of basische oplossingen met een pH groter dan 2 en kleiner dan 11,5, die niet corrosief of anderszins gevaarlijk zijn (zie het vergelijkbare punt van lijst A: A4090)
 10. Kratten voor de levering van dieren aan het slachthuis en modules, zo die worden gebruikt, moeten zijn vervaardigd uit niet-corrosief materiaal dat gemakkelijk kan worden schoongemaakt en ontsmet.