Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. bloot
  zonder kleren; naakt
  "blote armen/benen"
  Synoniemen: nakend, naakt, ontkleed

Bijvoeglijk naamwoord

 1. bloot
  vrij van alles wat er niet aan, bij of in hoort
  Synoniemen: zuiver, enkel, sec
 2. bloot
  zonder bedekking door kledij
  "Ze bedekte haar blote armen toen ze het koud kreeg."
 3. bloot
  waar geen handeling aan te pas komt
  "De tijd en de naburigheid zijn voorbeelden van blote rechtsfeiten."

Verwijzingen

Werkwoord

 1. bloot is een vervoeging van bloten

Voorbeeldzinnen

 1. Kredietinstellingen staan bloot aan een groot operationeel risico, dat met eigen vermogen moet worden opgevangen.
 2. De belasting wordt geleidelijk opgevoerd zonder het voertuig aan al te grote schokken bloot te stellen.
 3. De opname gebeurt door de dye-laag (opnamelaag) bloot te stellen aan een infraroodlaserstraal in een dvd-r-recorder.
 4. Voorts kan niet-geadresseerde direct mail worden geacht rechtstreeks aan mededinging bloot te staan, maar geadresseerde direct mail niet.
 5. Kleine aandeelhouders en institutionele beleggers die voor de buitenwereld niet „zichtbaar” zijn, staan volgens Oostenrijk niet bloot aan dit soort risico’s.
 6. Auditinstanties dienen niet aan commerciële, financiële, hiërarchische, politieke of andere druk bloot te staan, die hun oordeel of de uitslag van het auditproces zouden kunnen beïnvloeden.
 7. De monsters worden bij voorkeur bewaard bij een temperatuur van + 2 tot + 8 °C en staan tijdens het vervoer niet bloot aan externe verontreiniging.
 8. Een personeelslid dat, opzettelijk of uit nalatigheid, de hem bij dit reglement opgelegde verplichtingen niet nakomt, stelt zich aan een tuchtmaatregel bloot.
 9. Vaartuigen die in de noordelijke Atlantische Oceaan illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserijactiviteiten uitoefenen, stellen zich bloot aan de in bijlage XII vastgestelde maatregelen.
 10. Probeer de piraten meer bloot te stellen aan wind en golven en gebruik de boeggolven en het kielzog om het piratenvaartuigen moeilijker te maken langszij te komen.