Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. bio-energie
  energie die wordt verkregen uit plantaardig afval of ander (rest-)materiaal
  "Net zoals wind- en zonne-energie is bio-energie groene stroom."

Voorbeeldzinnen

 1. Bio-energie
 2. Projectsubcategorieën voor bio-energie. De omzetting van:
 3. Bio-energie vormt een belangrijk onderdeel van de strategie voor hernieuwbare energie.
 4. Het mondiaal partnerschap voor bio-energie heeft task forces betreffende broeikasgasmethodologieën en duurzaamheid opgezet met het oog op de bevordering, op duurzame wijze, van bio-energie.
 5. Hiertoe behoren wind-, bio-, afval-, zonne-, getijden- en oceaan-energie, waarbij de beursprijs als referentie dient.
 6. betreffende de toetreding van de Commissie tot het mondiaal partnerschap voor bio-energie
 7. De Commissie (hierna „de Commissie”) neemt als partner deel aan het mondiaal partnerschap voor bio-energie.
 8. Het is pionier op het gebied van moderne hernieuwbare energietechnologie, zoals zonne-energie, bio- en windenergie.
 9. Ten tweede concludeert de Commissie dat ook de nieuwe investeringen in bio-energie rendabel zijn.
 10. dierlijke bijproducten, andere dan vetten en oliën, die bestemd zijn voor de productie van bio-energie.