Betekenis

Werkwoord

  1. bijeengaren
    uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen
    Synoniemen: verzamelen, bijeenbrengen, bijeenkrijgen, rapen, samenbrengen, verenigen, vergaren, paren, vergaderen, accumuleren, ophopen, opeenhopen