Betekenis

Werkwoord

 1. bezigen
  gebruiken voor een doel; gebruiken; gebruiken; benutten; gebruik maken van; hanteren
  "liederlijke taal bezigen"
  Synoniemen: aanwenden, nemen, gebruiken, pakken, toepassen
 2. bezigen
  gebruik maken van iets
  "Er werden woorden gebezigd die beter niet gesproken hadden kunnen worden."

Voorbeeldzinnen

 1. „De praktische regels voor het nemen van officiële monsters, alsmede de voor de analyse van deze officiële monsters te bezigen routine- en referentiemethoden, worden door de Commissie vastgesteld.