Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. bevattelijk
  gemakkelijk te begrijpen
  "een bevattelijk(e) betoog/uitleg"
  Synoniemen: begrijpelijk, helder, klaar, inzichtelijk, doorzichtig, duidelijk
 2. bevattelijk
  schrander; intelligent
  Synoniemen: intelligent, knap, snugger

Voorbeeldzinnen

 1. Indien bepaalde kenmerken, zoals leeftijd, lichamelijke of geestelijke handicap of lichtgelovigheid, consumenten bijzonder bevattelijk maken voor een handelspraktijk of het via die praktijk aangeboden product, en het economische gedrag van alleen die groep consumenten door deze praktijk kan worden beïnvloed op een manier die de handelaar redelijkerwijs kan voorzien, is het dienstig ervoor te zorgen dat die groep consumenten op passende wijze beschermd wordt door de betrokken handelspraktijk vanuit het gezichtspunt van een gemiddeld lid van die groep te beoordelen.