Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. bestraffing (de ~ | meervoud bestraffingen)
  het bestraffen; het bestraffen
  "een wet tot bestraffing van genocide"
  Synoniemen: repressie
 2. bestraffing (de ~ | meervoud bestraffingen)
  maatregel tegen iets ongeoorloofds; toediening v.e. straf; bestraffende maatregel
  "een fiscale bestraffing"
  Synoniemen: straf, afstraffing
 3. bestraffing
  het bestraffen
 4. bestraffing
  datgene waaruit de straf bestaat
  "Een boete is een bestraffing voor onder meer te hard rijden."

Voorbeeldzinnen

 1. omvat „verlies” niet als bestraffing of voorbeeldstelling bedoelde schadevergoeding.
 2. foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.
 3. Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide
 4. Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
 5. Onderzoeken en passende sancties dragen bij tot de preventie en bestraffing van inadequaat uitgevoerde wettelijke controles van de jaarrekeningen.
 6. Effectieve mechanismen voor de opsporing, vervolging en bestraffing van alle vormen van discriminatie door de overheid en niet-overheidsorganen tegen individuen of groepen.
 7. Toezien op de naleving van het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (Raad van Europa).
 8. de afschaffing van de doodstraf, het voorkomen van marteling, mishandeling en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing, en de rehabilitatie van de slachtoffers van marteling;
 9. De lidstaten moeten in hun nationale recht in doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties voorzien ter bestraffing van de niet-naleving van deze verordening.
 10. Vastberaden doorgaan met de vastberaden preventie en bestrijding van corruptie op alle niveaus en verstrekking van meer middelen voor de preventie en bestraffing van corruptie.