Betekenis

Werkwoord

 1. beschouwen
  zich een oordeel vormen over
  "een zaak op zichzelf beschouwen"
  Synoniemen: inschatten, zien, bekijken, beoordelen, bezien, aankijken, ontvangen
 2. beschouwen
  houden voor
  "iemand als een groot sporter beschouwen"
  Synoniemen: oordelen, schatten, zien, achten, bevinden, houden, aanmerken
 3. beschouwen
  bekijken als
  "Beschouw het als een enorme kans !"
 4. beschouwen
  denken over
  "Hij beschouwde zich als de ideale kandidaat."
 5. beschouwen
  (''arch.'') aandachtig kijken naar
  "Ze beschouwde het juweel in alle glorie."

Voorbeeldzinnen

 1. Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
 2. Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
 3. De maatregel is te beschouwen als staatssteun.
 4. De lidstaten kunnen als lichamelijke zaken beschouwen:
 5. De lidstaten beschouwen als een niet-conforme markering:
 6. Lidstaten kunnen hun gehele grondgebied als één regio beschouwen.
 7. De Commissie kan de reddingssteun niet als een herstructureringsmaatregel beschouwen.
 8. De Commissie heeft aangegeven dat zij het gehele concern als begunstigde zou beschouwen.
 9. In geen geval beschouwen de Partijen de volgende informatie als vertrouwelijk:
 10. De communautaire producenten in kwestie hebben evenwel niet nauwkeurig aangegeven welke winstmarge zij als redelijk beschouwen.