Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. bedreven
  vaardig; handig; geroutineerd; bedreven; ver gekomen; zeer bedreven en ervaren; goed
  "bedreven zijn in iets"
  Synoniemen: behendig, geverseerd, habiel, routineus, vaardig, vergevorderd, doorkneed, knap
 2. bedreven
  ervaren en handig, vakkundig
  "Hij is een bedreven trekzakspeler."

Verwijzingen

Werkwoord

 1. bedreven is een vervoeging van bedrijven

Voorbeeldzinnen

 1. producten van de aldaar bedreven jacht en visserij;
 2. De servicekoppeling moet worden gecombineerd met een afzonderlijke gasdichte terugslagklep zodat uitsluitend de motor kan worden bedreven.
 3. Veeteelt wordt van oudsher op het eiland Man bedreven en vervult er een centrale rol in de landbouw.
 4. Charterovereenkomsten voor vaartuigen die volgens de NAFO of een andere regionale visserijorganisatie aantoonbaar illegale, niet-aangegeven of niet-gereglementeerde visvangst (IUU) hebben bedreven, zijn verboden.
 5. In november 2005 heeft de NEAFC een aanbeveling goedgekeurd om verscheidene vaartuigen op te nemen in de lijst van vaartuigen waarvan is aangetoond dat zij illegale, niet-aangegeven of niet-gereglementeerde visvangst hebben bedreven.
 6. Naast de in punt 1 vermelde maatregelen gelden de volgende maatregelen voor vaartuigen die door de NEAFC zijn geplaatst op de lijst van vaartuigen waarvan is bevestigd dat zij illegale, ongemelde en ongereglementeerde visvangst hebben bedreven (IUU-vaartuigen):
 7. Wat de kwestie van de Ostend Filleting Factory (OFF) betreft, benadrukt Belgiƫ dat uit de door derden overgelegde stukken alleen blijkt dat OFF door private partijen werd opgericht en niet op welke wijze OFF dan oneerlijke concurrentie zou hebben bedreven.
 8. De overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 voor steun voor eerste bebossing in aanmerking komende landbouwgrond wordt door de lidstaat bepaald en bestaat uit grond waarop de landbouw op regelmatige basis wordt bedreven.
 9. In mei 2006 heeft de Visserijcommissie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC) een aanbeveling goedgekeurd tot wijziging van de lijst van vaartuigen waarvan is aangetoond dat zij illegale, niet-aangegeven of niet-gereglementeerde visvangst hebben bedreven.
 10. De strategische opwaardering van op informatie en communicatie gebaseerde e-infrastructuren en virtuele infrastructuren geldt ook als een drijvende kracht voor veranderingen in de manier waarop wetenschap wordt bedreven.