Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. alleenstaand
  eenzaam; zonder partner
  "alleenstaande mannen/vrouwen"
  Synoniemen: solitair
 2. alleenstaand
  los van de rest, op zichzelf staand
  "een alleenstaand geval"
  Synoniemen: apart, afzonderlijk, onafhankelijk, separaat, los, gescheiden
 3. alleenstaand
  zonder anderen
  Synoniemen: alleen, afgezonderd, allenig

Voorbeeldzinnen

 1. Ik ben single (ik ben alleenstaand)
 2. Wat maatregel C betreft, geven de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk aan dat het feit dat BE aan BNFL geen rente betaalde tijdens de „standstill”-periode, dient te worden bezien als een onderdeel van het volledige aandeel van BNFL in het herstructureringsplan, in plaats van als een alleenstaand onderdeel. Over het hele pakket werd immers als één geheel onderhandeld.