Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. agressief
  offensief
  Synoniemen: aanvallend
 2. agressief
  bijtend (van stoffen); scherp
  "een agressief schoonmaakmiddel"
  Synoniemen: corrosief, inbijtend, incisief, bijtend
 3. agressief
  met geweld
  "agressieve muziek"
  Synoniemen: feeksig
 4. agressief
  aanvallend; tot aanvallen geneigd
  "onze ploeg was vandaag niet agressief genoeg"
  Synoniemen: offensief
 5. agressief
  aanvallend

Voorbeeldzinnen

 1. De Amerikanen zijn een agressief volk.
 2. Drachtige en zogende wijfjes verdedigen hun nest soms agressief.
 3. Deze toezeggingen gaan boven de pure verplichting om van agressief marktgedrag af te zien uit.
 4. Tot nu toe heeft ONE met zijn standaardmerk geen agressief prijsbeleid gevoerd.
 5. Volwassen mannetjes zijn soms agressief tegenover elkaar, maar agressie is over het algemeen zeldzaam.
 6. agressief zijn in de zin van de artikelen 8 en 9.
 7. Er moet voor voldoende milieuverrijkingsmiddelen worden gezorgd om agressief gedrag te beperken.
 8. In het voortplantingsseizoen gedragen mannetjes zich agressief ten opzichte van onbekende seksegenoten, wat leidt tot hevige gevechten.
 9. De groep zou veeleer van plan zijn haar activiteiten door een agressief prijsbeleid verder uit te breiden.
 10. Een praktijk wordt als agressief aangemerkt indien de vrijheid van keuze of handelen van de gemiddelde consument aanzienlijk wordt beperkt.