Betekenis

Werkwoord

 1. aggregeren
  iets samenvoegen tot een groter geheel.
  meerdere verzamelingen of groepen met elkaar doen samensmelten.
  Synoniemen: samenvoegen, bijeenhopen, verzamelen

Voorbeeldzinnen

 1. Grote hoeveelheden data kunnen moeilijk te aggregeren zijn.
 2. in het EPE-model wordt transactiespecifieke informatie verwerkt om posities te aggregeren op het niveau van het samenstel van verrekenbare transacties.
 3. Onverminderd bijlage I worden bij het aggregeren van gegevens en het berekenen van statistische parameters ter controle van de validiteit de volgende criteria gehanteerd:
 4. Bij het aggregeren van gegevens en het berekenen van statistische parameters worden ter controle van de validiteit de volgende criteria gehanteerd:
 5. Zij worden berekend door de basisinformatie (gedefleerde output, gewerkte uren, vergunningen) te koppelen aan producten in de CC en vervolgens de productindexcijfers op het niveau van de CC-secties te aggregeren.
 6. In geval van onverenigbaarheid tussen bepaalde rubrieken van de NACE Rev. 2 en de nationale economische structuur, kan de Commissie een lidstaat machtigen om voor een specifieke sector NACE Rev. 2-rubrieken te aggregeren.