Betekenis

Werkwoord

 1. achten
  houden voor
  "wij achten haar de juiste persoon op de juiste plaats"
  Synoniemen: oordelen, schatten, zien, beschouwen, bevinden, houden, aanmerken
 2. achten
  beschouwen, van mening zijn, houden voor
  "Ik acht u daartoe in staat."
 3. achten
  achting geven, een positieve mening hebben over
 4. achten
  acht slaan op

Verwijzingen

Werkwoord

 1. achten is een vervoeging van geringachten
 2. achten is een vervoeging van goedachten
 3. achten is een vervoeging van hoogachten
 4. achten is een vervoeging van kleinachten

Voorbeeldzinnen

 1. Het is duidelijk dat de Amerikanen hun eigen probleem niet eens kunnen oplossen, dus hoe kunnen ze zichzelf bekwaam achten voor het aanpakken van problemen in de rest van de wereld?
 2. Aangezien de belanghebbenden dit niet gerechtvaardigd achten, concluderen zij dat de maatregel discriminerend is.
 3. alle overige gegevens die de lidstaten van belang achten voor de toepassing van deze verordening.
 4. De Nederlandse autoriteiten achten het daarom niet nodig op deze opmerkingen te reageren.
 5. De kantoren van doorgang controleren de goederen indien zij dit noodzakelijk achten.
 6. De bevoegde autoriteiten kunnen bij de toegelaten afzenders elke controle verrichten die zij nuttig achten.
 7. Wanneer de lidstaten zulks nodig achten, kunnen zij steun verlenen voor opvang en herintegratie.
 8. Op basis van actuele gegevens achten de Italiaanse autoriteiten een tarief van 40 % gerechtvaardigd.
 9. wanneer de leidinggevende ambtenaren zulks nodig achten, en normaal gezien twee keer per jaar;
 10. Ondergetekende verbindt zich ertoe de douaneautoriteiten alle aanvullende bewijsstukken over te leggen die deze noodzakelijk achten: