Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. accuraat
  op tijd; vroeg
  Synoniemen: tijdig, vroegtijdig, nauwgezet, nauwkeurig, prompt, stipt, zorgvuldig, punctueel
 2. accuraat
  zorgvuldig; nauwkeurig; stipt, nauwgezet; nauwkeurig; nauwgezet; punctueel; nauwgezet; nauwgezet; stipt; zorgvuldig
  "een accurate vertaling"
  Synoniemen: consciëntieus, nauwgezet, punctueel, scrupuleus, secuur, stipt, nauwkeurig, prompt, precies
 3. accuraat
  in overeenstemming met de waarheid of de werkelijkheid
  "de film geeft een accuraat beeld van het leven op het Chinese platteland"
  Synoniemen: waarheidsgetrouw, ongelogen, natuurgetrouw, realistisch

Voorbeeldzinnen

 1. In beide gevallen moeten deze gegevens volledig en accuraat zijn.
 2. In beide gevallen moeten deze gegevens volledig en accuraat zijn.
 3. communiceren accuraat en duidelijk over gewone, concrete en werkgerelateerde onderwerpen;
 4. het accuraat en volledig zijn van gegevens over posities, het accuraat en correct zijn van aannames over volatiliteit en correlaties, en het accuraat zijn van de waarderings- en risicogevoeligheidsberekeningen;
 5. de overeenkomstig artikel 3, lid 2, ingediende gegevens volledig en accuraat zijn;
 6. de verificatie of het model accuraat is door veelvuldig tests achteraf uit te voeren.
 7. Indien NCB’s door de ECB gepubliceerde aggregaten van het eurogebied reproduceren, doen zij zulks accuraat.”.
 8. De lidstaten zorgen ervoor dat de in het systeem opgeslagen gegevens actueel, volledig en accuraat blijven.
 9. Productinformatie moet zodanig worden ontworpen dat de functies van het systeem accuraat worden uitgelegd.
 10. De informatie hoeft niet uitgebreid te zijn om accuraat te zijn.