Betekenis

Werkwoord

 1. accumuleren
  bij je houden tot bepaald moment
  Synoniemen: opsparen, ophopen, opeenhopen
 2. accumuleren
  uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen
  Synoniemen: verzamelen, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, rapen, samenbrengen, verenigen, vergaren, paren, vergaderen, ophopen, opeenhopen
 3. accumuleren
  niet uitgeven; geld niet uitgeven
  Synoniemen: oppotten, potten, ophopen, opeenhopen
 4. accumuleren
  vergaren
  Synoniemen: opsparen, ophopen, opeenhopen
 5. accumuleren
  tot een hoop maken
  Synoniemen: opeenhopen, cumuleren

Voorbeeldzinnen

 1. Het lijkt dat Sementsverksmiðjan hf. ten gevolge van de nieuwe concurrentiesituatie economische moeilijkheden ondervond en verliezen begon te accumuleren.
 2. Als men deze laat accumuleren is dat schadelijk voor de waterkwaliteit en dus voor de gezondheid van de vissen.
 3. Een transparante reserve zou een betere buffer tegen eventuele dalende reclame-inkomsten zijn geweest dan het gewoon laten accumuleren van overschotten in de onderneming.
 4. om zich in biota te accumuleren en uiteindelijk in de voedselketen te worden opgenomen, met vermelding van de verdelingscoëfficiënt octanol/water (Kow) en de bioconcentratiefactor (BCF), indien beschikbaar.
 5. Daarbij gaat het normaal gesproken om emissietestresultaten, het testschema voor het accumuleren van bedrijfsuren, onderhoudsprocedures en informatie ter onderbouwing van technische inzichten omtrent technologische gelijkwaardigheid, indien van toepassing.
 6. Het accumuleren van het aantal bedrijfsuren kan gebeuren door de motoren op een dynamometer-testopstelling te laten draaien of door de motor echt in praktijkomstandigheden te gebruiken.
 7. Versnelde duurzaamheidstests kunnen worden uitgevoerd waarbij het accumuleren van de bedrijfsuren gebeurt volgens een testschema bij een hogere belasting dan normaal gesproken in de praktijk optreedt.
 8. het rapporteren van transacties door MFI’s MFI’s accumuleren transacties gedurende de maand en geven aan de NCB de aankoop- en verkoopwaarden van effecten door.
 9. De emissietests kunnen ook met tussenpozen gedurende het accumuleren van de bedrijfsuren tijdens de testperiode worden uitgevoerd en worden gebruikt om een verslechteringstendens vast te stellen.
 10. De fabrikant voert duurzaamheidstests uit om het aantal motorbedrijfsuren te accumuleren volgens een testschema dat op basis van goed technisch inzicht wordt gekozen als representatief voor het motorgebruik met het oog op de karakterisering van de verslechtering van de emissieprestaties.